Warning: A non-numeric value encountered in /home/arrkonin/ftp/instalator/wordpress/wp-content/themes/INOX_theme/functions.php on line 5607

Pożyczka na START i na ROZWÓJ

Oprocentowanie już  od 0,98 %

Dobra POŻYCZKA to prosta droga do SUKCESU
Twojej firmy!

Dowiedz się więcej

Pożyczka na START i na ROZWÓJ

Oprocentowanie już  od 0,98 %

Dobra POŻYCZKA to prosta droga do SUKCESU
Twojej firmy!

Dowiedz się więcej

KORZYŚCI

od 0,98 % w skali roku

(oprocentowanie NIEZMIENNE przez cały okres terminowej spłaty pożyczki)

0% prowizji

i dodatkowych kosztów

6 m-cy karencji

w spłacie kapitału

6 m-cy

na rozliczenie pożyczki

100% na inwestycje

i max. 50% na obrót

7 lat na spłatę pożyczki

możliwa wcześniejsza spłata


DLA KOGO?

oprocentowanie od 0,98% dla

 • Start Up’ów (firm prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat),
 • Mikroprzedsiębiorstw,
 • Inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji,
 • Inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.

oprocentowanie od 1,98% dla

 • Przedsiębiorstw , które nie spełniają kryteriów przypisanych do oprocentowania 0,98%
Kto może ubiegać się o pożyczkę JEREMIE?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i realizujących inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego.


PARAMETRY POŻYCZKI

Kwota pożyczki
dla mikro i małych firm
min. 10 000,00 zł, max. 500 000,00 zł
Kwota pożyczki
dla średnich firm
min. 100 000,01 zł, max, 500 000,00 zł
Oprocentowanie
od 0,98%
 • Start up-y
 • Mikroprzedsiębiorstwa
 • Inwestycje w  przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji
 • Inwestycje w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych
Oprocentowanie
od 1,98%
Pozostałe przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryteriów
dla oprocentowania 0,98%
Rodzaj pożyczki:  100% na inwestycje i max. 50% na obrót
Okres spłaty max. 84 m-ce (7 lat)

UWAGA! Dokumentację do projektu należy wypełniać tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Wnioski niekompletne pod względem formalnym nie będą rozpatrywane!

OFERTA

Min. kwota pożyczki: 10 tys. zł
Max. kwota pożyczki: 500 tys. zł
Wymagany wkład własny: min. 0% wartości całej inwestycji
Okres spłaty pożyczki: max. 84 miesięcy (7 lat)
Rodzaj pożyczki: 100% na inwestycje i max. 50% na obrót,
Zabezpieczanie pożyczki: Obligatoryjnie weksel in blanco PLUS :

 • 110% wartość pożyczki w przypadku zabezpieczania nieruchomością,
 • 130% wartości pożyczki w przypadku zabezpieczania innego niż nieruchomość.

NA CO?

Na wszystkie inwestycje niezbędne do rozwoju firmy w tym m.in.

na finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego firm, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:

 • tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub
 • rozszerzanie działalności lub
 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub
 • realizację nowych projektów lub
 • wchodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub
 • przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rozwiązania;

w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.

ZABEZPIECZENIA

ZABEZPIECZENIA

Weksel własny in blanco – obowiązkowo + dodatkowo jedna z poniższych form zabezpieczeń:

 • poręczenie wg prawa cywilnego,
 • hipoteka na nieruchomości (min. 110% wartości pożyczki)
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, maszynach i urządzeniach (min 130% wartości pożyczki)
 • poręczenie innej instytucji finansowej
 • gwarancje bankowe
 • blokada środków na rachunku bankowym
 • inne przewidziane przepisami prawa

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia można stosować łącznie

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek w ramach Inicjatywy JEREMIE zostały określone w REGULAMINIE POŻYCZEK

POBIERZ DOKUMENTACJĘ

Niezbędną do przygotowania wniosku o Pożyczkę Jeremie2

BRAK DOKUMENTÓW

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Aneta Czarczyńska

Kierownik Projektu

pok. 325

tel. 63 245 30 95 wew. 30

kom. 607-149-148

aneta.czarczynska@arrkonin.org.pl

Patrycja Witkowska-Odrobina

Kierownik i konsultant

pok. 325

tel. 63 245 30 95 wew. 64

kom. 691-503-937

patrycja.witkowska@arrkonin.org.pl

Joanna Stokowska

Konsultant Funduszu Pożyczkowego

pok. 309

tel. 63 245 30 95 wew. 35

kom. 605-747-836

joanna.stokowska@arrkonin.org.pl

Justyna Konińska

Konsultant Funduszu Pożyczkowego

pok. 309

tel. 63 245 30 95 wew. 35

justyna.koninska@arrkonin.org.pl


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

62-510 Konin, ul. Zakładowa 4

tel. +48 63 245 30 95 fax +48 63 242 22 29

mail: arr@arrkonin.org.pl

KOMUNIKAT!

Nowy nabór, z nową dokumentacją, zostanie uruchomiony od 3 sierpnia 2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW ZAWIESZONY!

Informujemy, że z dniem 15.06.2020r. nabór wniosków do Jeremie2 został zawieszony!

Nowy nabór, z nową dokumentacją, zostanie uruchomiony 1 lipca 2020r.

 

KOMUNIKAT!

Informujemy, że dnia 12 czerwca br. ARR S.A. w Koninie będzie zamknięta. Wnioski do projektu Jeremie2 można w tym dniu składać do godz. 15:00, poprzez wrzucenie ich do skrzynki ARR znajdującej się na parterze budynku (wejście od strony WORD).

KOMUNIKAT!

Informuje,my, że z dniem 1 czerwca br.:

 1. Przedłużamy nabór wniosków o pożyczkę Jeremie2 z oprocentowaniem 0,5% do 12.06.2020 roku.
 2. Przyjmujemy jedynie komplet dokumentów złożonych w wersji papierowej (listownie lub do skrzynki znajdującej się przy wejściu do siedziby firmy).
 3. Po 12.06.2020 r. nabór wniosków do Jeremie2 zostanie wstrzymany do końca miesiąca.

Spadek oprocentowania z 1,84% do 0,5% !!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020r. zmianie ulega oprocentowanie pożyczek Jeremie2 z 1,84% na 0,5% dla firm korzystających z oprocentowywania preferencyjnego! Takie rozwiązanie będzie dostępne tylko w miesiącu maju br.!

Wniosek o rozwiązania kredytowe!

Każdy Pożyczkobiorca, który chce skorzystać z rozwiazań kredytowych w ramach umowy zawartej w projekcie Jeremie2 zobowiazany jest do wypełnienia wniosku – Wniosek dot. rozwiązań kryzysowych Jeremie2.

Wniosek można złożyć TYLKO raz i TYLKO na wskazanym formularzu.
Ocena wniosku nie powinna przekroczyć 5 dni roboczych.

W razie pytań należy kontaktować się z zespołem projektowym.

Nowe propozycje dla Pożyczkobiorców Jeremie2!

Od dnia 30 marca 2020 roku można składać elektroniczne wnioski w ramach tzw. rozwiązania kryzowego, dla zawartych umów w ramach Jeremie2:

wakacje kredytowe – max. 4 m-ce,
dodatkowe 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału,
wydłużony okres na rozliczenie się z pożyczki.

Wszelkich informacji o szczegółach rozwiązań kredytowych udzielają Konsultanci Funduszu Pożyczkowego.

Możliwość elektronicznego składania wniosków o pożyczkę Jeremie2!!!

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie podjął decyzję o zmianie Regulaminu udzielania pożyczek Jeremie2.

Z dniem 24.03.2020r. Konsultanci Funduszu Pożyczkowego będą przyjmowali i oceniali dokumenty w wersji elektronicznej.

W tym celu zmieniony został  również wzór wniosku o pożyczkę – Wniosek o Pożyczkę_Jeremie2_23.03.2020
oraz analiza finansowa – Analiza finansowa Jeremie2_23.03.2020.

Znacząco ograniczono również ilość dokumentów niezbędnych do oceny wniosku, a w ślad za tym  sporządzono nową listę sprawdzająca – Lista sprawdzająca_Jeremie2_23.03.2020. 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Konie zamknięta do odwołania!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 13.03.2020r. Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) z dniem 13 marca 2020 r. wprowadza się następujące regulacje:

 • w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz klientów, bezpośrednia obsługa klientów
  i współpraca pracowników zostaje zawieszona do odwołania,
 • odwołuje się wszelkie spotkania i szkolenia organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie a pracownicy Spółki będą pracowali w sposób zdalny (z domu) w standardowych godzinach swojej pracy.
 • zawieszono nabór wniosków w ramach wszystkich projektów realizowanych przez Spółkę,
 • sprawy niewymagające bezpośredniego kontaktu z klientami i/lub pracownikami Spółki, należy załatwiać drogą elektroniczną (on-line) lub telefonicznie.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy a o przywróceniu standardowego systemu pracy pracowników Spółki poinformujemy w odpowiednim czasie.

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie.