Pożyczka na START i na ROZWÓJ

Oprocentowanie już  od 1,84 %

Dobra POŻYCZKA to prosta droga do SUKCESU
Twojej firmy!

Dowiedz się więcej

Pożyczka na START i na ROZWÓJ

Oprocentowanie już  od 1,84 %

Dobra POŻYCZKA to prosta droga do SUKCESU
Twojej firmy!

Dowiedz się więcej

KORZYŚCI

od 1,84 % w skali roku

(oprocentowanie NIEZMIENNE przez cały okres terminowej spłaty pożyczki)

0% prowizji

i dodatkowych kosztów

6 m-cy karencji

w spłacie kapitału

6 m-cy

na rozliczenie pożyczki

100% na inwestycje

i max. 50% na obrót

7 lat na spłatę pożyczki

możliwa wcześniejsza spłata


DLA KOGO?

oprocentowanie od 1,84% dla

 • Start Up’ów (firm prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat),
 • Mikroprzedsiębiorstw,
 • Inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji,
 • Inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.

oprocentowanie od 2,84% dla

 • Przedsiębiorstw , które nie spełniają kryteriów przypisanych do oprocentowania 1,84%
Kto może ubiegać się o pożyczkę JEREMIE?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i realizujących inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego.


PARAMETRY POŻYCZKI

Kwota pożyczki
dla mikro i małych firm
min. 10 000,00 zł, max. 500 000,00 zł
Kwota pożyczki
dla średnich firm
min. 100 000,01 zł, max, 500 000,00 zł
Oprocentowanie
od 1,84%
 • Start up-y
 • Mikroprzedsiębiorstwa
 • Inwestycje w  przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji
 • Inwestycje w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych
Oprocentowanie
od 2,84%
Pozostałe przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryteriów
dla oprocentowania 1,84%
Rodzaj pożyczki:  100% na inwestycje i max. 50% na obrót
Okres spłaty max. 84 m-ce (7 lat)

UWAGA! Dokumentację do projektu należy wypełniać tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Wnioski niekompletne pod względem formalnym nie będą rozpatrywane!

OFERTA

Min. kwota pożyczki: 10 tys. zł
Max. kwota pożyczki: 500 tys. zł
Wymagany wkład własny: min. 0% wartości całej inwestycji
Okres spłaty pożyczki: max. 84 miesięcy (7 lat)
Rodzaj pożyczki: 100% na inwestycje i max. 50% na obrót,
Zabezpieczanie pożyczki: Obligatoryjnie weksel in blanco PLUS :

 • 110% wartość pożyczki w przypadku zabezpieczania nieruchomością,
 • 130% wartości pożyczki w przypadku zabezpieczania innego niż nieruchomość.

NA CO?

Na wszystkie inwestycje niezbędne do rozwoju firmy w tym m.in.

na finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego firm, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:

 • tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub
 • rozszerzanie działalności lub
 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub
 • realizację nowych projektów lub
 • wchodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub
 • przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rozwiązania;

w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.

ZABEZPIECZENIA

ZABEZPIECZENIA

Weksel własny in blanco – obowiązkowo + dodatkowo jedna z poniższych form zabezpieczeń:

 • poręczenie wg prawa cywilnego,
 • hipoteka na nieruchomości (min. 110% wartości pożyczki)
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, maszynach i urządzeniach (min 130% wartości pożyczki)
 • poręczenie innej instytucji finansowej
 • gwarancje bankowe
 • blokada środków na rachunku bankowym
 • inne przewidziane przepisami prawa

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia można stosować łącznie

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek w ramach Inicjatywy JEREMIE zostały określone w REGULAMINIE POŻYCZEK

POBIERZ DOKUMENTACJĘ

Niezbędną do przygotowania wniosku o Pożyczkę Jeremie2

Pobierz

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Aneta Czarczyńska

Kierownik Projektu

pok. 325

tel. 63 245 30 95 wew. 30

kom. 607-149-148

aneta.czarczynska@arrkonin.org.pl

Patrycja Witkowska-Odrobina

Kierownik i konsultant

pok. 325

tel. 63 245 30 95 wew. 64

kom. 691-503-937

patrycja.witkowska@arrkonin.org.pl

Joanna Stokowska

Konsultant Funduszu Pożyczkowego

pok. 309

tel. 63 245 30 95 wew. 35

kom. 605-747-836

joanna.stokowska@arrkonin.org.pl

Justyna Konińska

Konsultant Funduszu Pożyczkowego

pok. 309

tel. 63 245 30 95 wew. 35

justyna.koninska@arrkonin.org.pl


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

62-510 Konin, ul. Zakładowa 4

tel. +48 63 245 30 95 fax +48 63 242 22 29

mail: arr@arrkonin.org.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin