Uwaga! Obniżone oprocentowanie!

Mała Pożyczka Inwestycyjna

 

Oprocentowanie już od 2,84 %

Dobra POŻYCZKA to prosta droga do SUKCESU
Twojej firmy!

Dowiedz się więcej

KORZYŚCI

OPROCENTOWANIE %

oprocentowanie  od
2,84% w skali roku

(oprocentowanie NIEZMIENNE przez cały okres terminowej spłaty pożyczki)

0% prowizji za udzielenie pożyczki

6 m-cy karencji

w spłacie kapitału

 (max. 180 dni na rozliczenie pożyczki) 

6 m-cy

na rozliczenie pożyczki

 

100% na inwestycje

*do 50% wartości pożyczki na obrót

7 lat na spłatę pożyczki

możliwa wcześniejsza spłata

 

DLA KOGO?

oprocentowanie od 2,84 % dla

 • Start Up’ów (firm prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat),
 • Mikroprzedsiębiorstw,
 • Inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji,
 • Inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.

oprocentowanie od 6,68% dla

Przedsiębiorstw , które nie spełniają kryteriów przypisanych do oprocentowania od 2,84%

Kto może ubiegać się o pożyczkę JEREMIE?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z siedzibą i/lub oddziałem u/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego.

PARAMETRY POŻYCZKI

 

Kwota pożyczki
dla mikro i małych firm
min. 10 000,00 zł, max. 500 000,00 zł
Kwota pożyczki
dla średnich firm
min. 100 000,01 zł, max, 500 000,00 zł
Oprocentowanie
od 2,84 %
 • Start up-y
 • Mikroprzedsiębiorstwa
 • Inwestycje w  przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji
 • Inwestycje w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych
Oprocentowanie
od 6,68 %
Pozostałe przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryteriów
dla oprocentowania 2,84%
Rodzaj pożyczki:  100% na inwestycje i do 50% wartości pożyczki na obrót
Okres spłaty max. 84 m-ce (7 lat)

 

OFERTA

Min. kwota pożyczki: 10 tys. zł
Max. kwota pożyczki: 500 tys. zł
Wymagany wkład własny: min. 0% wartości całej inwestycji
Okres spłaty pożyczki: max. 84 miesięcy (7 lat)
Rodzaj pożyczki: 100% na inwestycje i max. 50% na obrót,
Zabezpieczanie pożyczki: Obligatoryjnie weksel in blanco PLUS :

 • 110% wartość pożyczki w przypadku zabezpieczania nieruchomością,
 • 130% wartości pożyczki w przypadku zabezpieczania innego niż nieruchomość.

Finansowanie udzielone w ramach: Umowy Pośrednika I Stopnia – Linia Finansowa II nr 23/1/2022/LFII, Umowy Pośrednika I Stopnia – Linia Finansowa II nr 24/2/2022/LFII, Umowy Pośrednika I Stopnia – Linia Finansowa II nr 25/3/2022/LFII, Umowy Pośrednika I Stopnia – Linia Finansowa II nr 27/6/2022/LFII, pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie realizuje zadania finansowane ze środków publicznych powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o.
przez Województwo Wielkopolskie.

.

NA CO?

Na wszystkie inwestycje niezbędne do rozwoju firmy w tym m.in.

na finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego firm, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:

 • tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub
 • rozszerzanie działalności lub
 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub
 • realizację nowych projektów lub
 • wchodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub
 • przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rozwiązania;

w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych
i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.

W ramach Instrumentu Finansowego Mała Pożyczka Inwestycyjna Pośrednik Finansowy (ARR S.A. w Koninie) udziela Jednostkowych Pożyczek, ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz z obowiązkowego Wkładu Pośrednika Finansowego, z przeznaczeniem na finansowanie działalności i rozwoju kwalifikowanych przedsiębiorstw.

ZABEZPIECZENIA

 Weksel własny in blanco – obowiązkowo + dodatkowo jedna z poniższych form zabezpieczeń:

 • poręczenie wg prawa cywilnego,
 • hipoteka na nieruchomości (min. 110% wartości pożyczki)
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, maszynach i urządzeniach (min 130% wartości pożyczki)
 • gwarancje bankowe
 • blokada środków na rachunku bankowym
 • inne przewidziane przepisami prawa

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia można stosować łącznie

UWAGA!
Dla firm działających powyżej 12 miesięcy możliwe jest otrzymanie pożyczki do 50.000,00 zł pod weksel własny in blanco

Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, jako wyłączne zabezpieczenie pożyczki może zostać zastosowany dla pożyczek do kwoty 100 tys. zł, tylko dla:

 • stałych klientów ARR mających pozytywną historię współpracy z ARR, i/lub
 • wybranych wolnych zawodów,

pod warunkiem pozytywnej oceny analizy ryzyka niespłacenia pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek w ramach Inicjatywy JEREMIE zostały określone w regulaminie pożyczek (regulamin dostępny jest w dokumentach, do pobrania poniżej).

Regulamin udzielania pożyczek_Jeremie2 UO 236 , 237 i 181

 

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU:

ETAP I

Wnioskodawca składa wniosek w wersji elektronicznej wraz z analizą finansową i raportami kredytowymi pobranymi ze strony www.bik.pl

Dokumenty należy wysłać na adres e-mail: jeremie@arrkonin.org.pl bez żadnych dodatkowych załączników. Wniosek musi zostać wypełniony komputerowo i przesłany w wersji edytowalnej WORD (nie PDF). Złożony wniosek podlega ocenie formalnej. Złożenie elektronicznej wersji wniosku nie jest równoznaczne z zarejestrowaniem wniosku.

 

ETAP II

Po pozytywnej ocenie formalnej elektronicznej wersji wniosku konsultant wzywa Wnioskodawcę do złożenia pozostałych dokumentów w wersji papierowej i/lub elektronicznej, zgodnie z listą sprawdzającą wskazującą jakie dokumenty musi złożyć Wnioskodawca w celu skompletowania dokumentacji pożyczkowej.

 

 UWAGA!!

Złożenie kompleksowej dokumentacji pożyczkowej zgodnie z listą sprawdzającą jest równoznaczne z zarejestrowaniem wniosku oraz rozpoczęciem procedury oceny dokumentacji pożyczkowej. Wnioskodawca na każdym etapie oceny wniosku oraz załączników może zostać poproszony o dodatkowe uzupełnienie i/lub dokumenty.

Papierową wersję wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Agencji, bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie
ul. Zakładowa 4
62 – 510 Konin

POBIERZ DOKUMENTACJĘ

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Aneta Czarczyńska

Opiekun Projektu

pok. 325

tel. 63 245 30 95 wew. 30

kom. 607-149-148

aneta.czarczynska@arrkonin.org.pl

Justyna Konińska

Konsultant Funduszu Pożyczkowego

pok. 325

tel. 63 245 30 95 wew. 26

kom. 601- 883- 521

justyna.koninska@arrkonin.org.pl

Joanna Stokowska

Konsultant Funduszu Pożyczkowego

tel. 63 245 30 95 wew. 35

kom. 605-747-836

joanna.stokowska@arrkonin.org.pl

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

62-510 Konin, ul. Zakładowa 4

tel. +48 63 245 30 95

mail: arr@arrkonin.org.pl

Aktualizacja dokumentacji dot. wniosku.

Uwaga: w dniu 14.09.2020 r. został zmieniony Wniosek o pożyczkę w zakresie zabezpieczeń, prosimy o stosowanie aktualnie obowiązującego wzoru dokumentu.

KOMUNIKAT!

Informujemy, że nabór wniosków w ramach projektu Jeremie2 zostanie uruchomiony na początku września br.! 

NABÓR WNIOSKÓW ZAWIESZONY!

Informujemy, że z dniem 15.06.2020r. nabór wniosków do Jeremie2 został zawieszony!

Nowy nabór, z nową dokumentacją, zostanie uruchomiony 1 lipca 2020r.

 

KOMUNIKAT!

Informujemy, że dnia 12 czerwca br. ARR S.A. w Koninie będzie zamknięta. Wnioski do projektu Jeremie2 można w tym dniu składać do godz. 15:00, poprzez wrzucenie ich do skrzynki ARR znajdującej się na parterze budynku (wejście od strony WORD).

KOMUNIKAT!

Informuje,my, że z dniem 1 czerwca br.:

 1. Przedłużamy nabór wniosków o pożyczkę Jeremie2 z oprocentowaniem 0,5% do 12.06.2020 roku.
 2. Przyjmujemy jedynie komplet dokumentów złożonych w wersji papierowej (listownie lub do skrzynki znajdującej się przy wejściu do siedziby firmy).
 3. Po 12.06.2020 r. nabór wniosków do Jeremie2 zostanie wstrzymany do końca miesiąca.

Spadek oprocentowania z 1,84% do 0,5% !!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020r. zmianie ulega oprocentowanie pożyczek Jeremie2 z 1,84% na 0,5% dla firm korzystających z oprocentowywania preferencyjnego! Takie rozwiązanie będzie dostępne tylko w miesiącu maju br.!

Wniosek o rozwiązania kredytowe!

Każdy Pożyczkobiorca, który chce skorzystać z rozwiazań kredytowych w ramach umowy zawartej w projekcie Jeremie2 zobowiazany jest do wypełnienia wniosku – Wniosek dot. rozwiązań kryzysowych Jeremie2.

Wniosek można złożyć TYLKO raz i TYLKO na wskazanym formularzu.
Ocena wniosku nie powinna przekroczyć 5 dni roboczych.

W razie pytań należy kontaktować się z zespołem projektowym.

Nowe propozycje dla Pożyczkobiorców Jeremie2!

Od dnia 30 marca 2020 roku można składać elektroniczne wnioski w ramach tzw. rozwiązania kryzowego, dla zawartych umów w ramach Jeremie2:

wakacje kredytowe – max. 4 m-ce,
dodatkowe 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału,
wydłużony okres na rozliczenie się z pożyczki.

Wszelkich informacji o szczegółach rozwiązań kredytowych udzielają Konsultanci Funduszu Pożyczkowego.

Możliwość elektronicznego składania wniosków o pożyczkę Jeremie2!!!

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie podjął decyzję o zmianie Regulaminu udzielania pożyczek Jeremie2.

Z dniem 24.03.2020r. Konsultanci Funduszu Pożyczkowego będą przyjmowali i oceniali dokumenty w wersji elektronicznej.

W tym celu zmieniony został  również wzór wniosku o pożyczkę – Wniosek o Pożyczkę_Jeremie2_23.03.2020
oraz analiza finansowa – Analiza finansowa Jeremie2_23.03.2020.

Znacząco ograniczono również ilość dokumentów niezbędnych do oceny wniosku, a w ślad za tym  sporządzono nową listę sprawdzająca – Lista sprawdzająca_Jeremie2_23.03.2020. 

Skip to content