KOMUNIKAT!

Informujemy, iż z dniem 04.05.2021 roku przyjmujemy Wnioski o pożyczkę Jeremie2 jedynie w zakresie wariantu A Wniosku o pożyczkę, czyli z przeznaczeniem pożyczki na cele inwestycyjne i/lub inwestycyjno- obrotowe. Jednocześnie informujemy o wstrzymaniu naboru wniosków...

Wstrzymany nabór wniosków

Z dniem dzisiejszym ARR S.A. w Koninie wstrzymuje nabór wniosków o pożyczkę w ramach Projektu Jeremie2. Nabór zostanie wznowiony po uzyskaniu uaktualnionych Aneksów do Umów Operacyjnych zawartych pomiędzy Pośrednikiem Finansowym (ARR S.A. w Koninie), a  Bankiem...
Skip to content