Wstrzymany nabór wniosków

Z dniem dzisiejszym ARR S.A. w Koninie wstrzymuje nabór wniosków o pożyczkę w ramach Projektu Jeremie2. Nabór zostanie wznowiony po uzyskaniu uaktualnionych Aneksów do Umów Operacyjnych zawartych pomiędzy Pośrednikiem Finansowym (ARR S.A. w Koninie), a  Bankiem...

NABÓR WNIOSKÓW ZAWIESZONY!

Informujemy, że z dniem 15.06.2020r. nabór wniosków do Jeremie2 został zawieszony! Nowy nabór, z nową dokumentacją, zostanie uruchomiony 1 lipca 2020r.